Prometheus Gebouw Advies ondersteunt overheden, instellingen en bedrijven bij het definiëren en oplossen van vraagstukken over huisvesting, inrichting, organisatie, veiligheid, beheer en onderhoud

Prometheus Gebouw Advies is onafhankelijk en excelleert in organisatie- en besturingsvraagstukken, huisvesting, de dienstverlening en de organisatie daarvan, met als expertpunten:

  • besturingsconcepten, visie- en modelontwikkeling
  • beleids- en beheerplannen, zowel technisch als organisatorisch
  • herinrichting van de huisvesting
  • veiligheid; basisveiligheid, crisisbeheer en bedrijfshulpverlening

Prometheus Gebouw Advies werkt naar behoefte samen met relaties op basis van duurzame samenwerking. Daarmee werkt zij op maat en met maximale expertise in het belang van de organisatie, in casu de opdrachtgever.

 

Werkveld;
technisch en organisatorisch

Worsteling van veel organisaties

Veel organisaties worstelen met de vraag hoe zij hun gebouwen, de inrichting, of het gebruik daarvan, kunnen realiseren of optimaliseren. Soms gaat het om één onderdeel, maar vaak om een combinatie daarvan.
Een gordiaanse knoop voor het management van de organisatie; zeker als daar nog bijkomt dat er onvoldoende expertise en/of capaciteit binnen de eigen organisatie beschikbaar is om dit aan te pakken en op te lossen.

Prometheus Gebouw Advies werkt op het snijvlak van vastgoed, inrichting en beheer om van daaruit tot de noodzakelijke verandering van het gebruik en het beheer te komen. Enerzijds de technische en anderzijds de organisatorische kant.

------


Prometheus Gebouw Advies

Gevestigd te Hoeven
KvK nummer 20141068

Vragen ?
Neem gerust contact op

Telefoon:   0651 80 99 84
E-mail:      info@prometheusga.nl

Of maak gebruik van het contactformulier.