Expertise

Prometheus Gebouw Advies beschikt over een breed scala aan kennis en kennissen. Zij is in staat om vanuit de probleemanalyse te komen tot de inrichting van het proces. Van daar uit werkt zij, samen met de organisatie, toe naar de oplossing en de implementatie daarvan.

Op hoofdlijnen is dat als volgt te karakteriseren:

  • Probleemanalyse; het in de context van de organisatie en haar omgeving plaatsen van knelpunten
  • Het ontwikkelen en opstellen van strategische planvorming; visie, strategie, plan van aanpak, beleidsplannen, zoals Huisvestings- Onderhouds- en Beheerplannen
  • Het inrichten en implementeren van de project- en beheerorganisatie, alsmede de besluitvormings- en communicatieprocessen daarvoor
  • Modelontwikkeling voor het inrichten, sturen en controleren van processen, budgetverdeling en de bedrijfsvoering van een organisatie
  • Het ‘vertalen’ en toepasbaar implementeren van beleid naar tactische en operationele bedrijfsonderdelen voor de uitvoering van het beleid
  • Vraagstukken over (her)inrichting van vastgoed
  • Het geven van workshops, voorlichting en coaching voor informatie- en kennisoverdracht, het ontwikkelen van oplossingen, het creëren van draagvlak, e.d.

 


Prometheus Gebouw Advies

Gevestigd te Hoeven
KvK nummer 20141068

Vragen ?
Neem gerust contact op

Telefoon:   0651 80 99 84
E-mail:      info@prometheusga.nl

Of maak gebruik van het contactformulier.