Dialoog & Informatie

Prometheus Gebouw Advies wil een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat en de kennisontwikkeling.
Om dat te stimuleren en te ondersteunen zijn op deze pagina onderwerpen voor een dialoog of als informatie opgenomen. Het gaat daarbij niet altijd om de ultieme oplossing, want dat is veelal maatwerk, maar om het stimuleren van het nadenken en zoeken naar oplossingsrichtingen. Deze onderwerpen mogen, met bronvermelding, worden gebruikt.

Prometheus Gebouw Advies staat open voor vragen, reacties en reflectie. Zij nodigt eenieder uit te reageren.

In dit onderdeel:

  • Ambitie, ook wel Mission statement genoemd; als focus voor de toekomst
  • Circle of Work
  • Landkaart van de Huisvesting
  • AEP-index

 

Ambitie (Mission statement); focus op de toekomst
De Ambitie, ook wel Mission statement genoemd, geeft antwoord op de vraag: “Wie wil ‘de organisatie’ zijn en waar wil ‘de organisatie’ naar toe als einddoel ?”

De organisatie kan zowel de gehele organisatie zijn als een bedrijfsonderdeel of een team. Het kan ook om een discipline gaan: receptie, catering, ICT, schoonmaak, e.d.

Ambitie organisatie versus team en medewerker

Ambitie organisatie versus team en medewerker

De Ambitie wordt beschreven vanuit een ideale eindsituatie en is (wordt) het referentiekader voor keuzes en beslissingen gericht op de toekomst.

Het gaat daarbij over de bedrijfsvoering (wat, waarvoor en hoe) en de medewerker die het doet (competenties), strategische keuzes en de ’corporate identity’.
De Ambitie geeft top‑down kaders en richting. Het biedt omgekeerd ruimte voor invulling en daarmee voor het optimaliseren van het resultaat voor de organisatie.

Prometheus Gebouw Advies heeft ervaring in het ontwikkelen en realiseren van de Ambitie, mét en vóór het management en de teams.

Waarom een Ambitie ?
Een Ambitie geeft het management richting voor de (be)sturing en inrichting van de organisatie. Het zorgt voor een gemeenschappelijk ‘beeld en taalgebruik’ van de gewenste eindsituatie en versterkt daarmee de samenwerking binnen de organisatie.

Het realiseren van de Ambitie
Om tot realisatie van de Ambitie te komen worden doelstellingen geformuleerd; enerzijds vanuit de Ambitie en anderzijds vanuit een analyse van de huidige situatie.

De doelstellingen leiden tot concreet geformuleerde en te behalen doelresultaten, welke (moeten gaan) bijdragen aan de gewenste verandering.

Dit kan op zowel organisatie- als op bedrijfsonderdeel- als op teamniveau, zelfs op het niveau van de individuele medewerker.

Steeds met als basisvraag:
“Draagt het voldoende bij aan de verbetering en daarmee aan het te behalen resultaat voor de organisatie” ?

Realisatieproces Ambitie

Realisatieproces Ambitie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circle of Work
Een eenvoudige schematische weergave van de relaties tussen strategische veranderingen (innovaties), aanpassingen en bijstellingen en beleid, producten, processen, e.d. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de kwaliteitcontrole en de plan-do-check-act cyclus.

 

Landkaart van de Huisvesting
Een schematisch overzicht waarin de relaties zijn aangegeven tussen onderhoud en beheer enerzijds, verbouwingen anderzijds én de financiën. Vraag gerust om toezending van de diapresentatie waarin stapsgewijs de opbouw wordt getoond.

Toon en/of download hier de ‘light’ versie van de Landkaart van de Huisvesting in pdf

Toon en/of download hier de ‘full version’ van de Landkaart van de Huisvesting in pdf

 

AEP-index
Een (reken)model om niet vergelijkbare aspecten toch in prioriteit ten opzichte van elkaar af te wegen. Bepaal per aspect de AEP-index en vergelijk deze met elkaar (rangorde).

AEP index

AEP index


Prometheus Gebouw Advies

Gevestigd te Hoeven
KvK nummer 20141068

Vragen ?
Neem gerust contact op

Telefoon:   0651 80 99 84
E-mail:      info@prometheusga.nl

Of maak gebruik van het contactformulier.