Resultaten

De resultaten van Prometheus Gebouw Advies en/of Peter de Groot zijn:

 • Het ondersteunen en ontwikkelen van een Ambitie als focus voor de toekomst; mét en vóór het management, alsmede voor de teamleden. Dit voor verschillende organisaties.
 • Opstellen van (strategische) meerjarenplannen ten behoeve van zowel exploitatie- als investeringsprojecten, inclusief de daarbij behorende begrotingen, organisatorische ontwikkelingen en voorbereiding van de besluitvorming.
 • Ontwikkeling, besluitvorming en het implementeren van onderhoudsplannen o.b.v. de conditiemeting (NEN 2767).
 • Veranderingsmanagement zowel gericht op organisatorische als op cultuurgerichte veranderingen.
 • De bedrijfskundige- en economische aspecten m.b.t. Huisvesting en Facilitaire Dienstverlening, project- en budgetmanagement, doelmatigheid analyseren en toetsen met betrekking tot de investering- en exploitatiekosten, de kwaliteit en het resultaat.
 • Opzetten en inrichten van een Bedrijfsbureau Facilitaire Dienst.
 • Het initiëren van en leiding gegeven aan het opzetten en inrichten van Fplus, een geïntegreerd data- en informatiesysteem voor de Facilitaire Dienst.
 • Implementeren van het beheer van een facilitycard.
 • Beheer van de Studentenhuisvesting (320 kamers) en in 2006 de realisatie van de totale uitbesteding daarvan.
 • Ontwikkelen van een (hogeschool)ruimtenorm.
 • Europese Aanbesteding voor de uitbesteding van o.a. het Elektrotechnisch- en Werktuigbouwkundig onderhoud; Klein Onderhoud en Controle brandscheidingen; externe Tactisch beheerder voor Onderhoudcontracten.
 • Beleidsplan Veiligheid, ontwikkeld en geïmplementeerd, idem draaiboek Nood- en Crisis Actie Plan (bij brand, slachtoffers, agressie, diefstal, schade, misbruik sociale media, behoefte aan EHBO, etc.), website, voorlichtingsmateriaal en Instructiefilm Veiligheid, taakkaarten en instructiefilm voor ontruiming door Bedrijfshulpverlening (BHV), trainen van crisisteams.
 • Diverse workshops, congressen en presentaties.

Publicaties
Conditiemeting als glazen bol ? Facility Management Magazine (okt11)
Een artikel over de toepassingsmogelijkheden van de Conditiemeting voor (gebouw)onderhoud; een universele methodiek om de onderhoudskwaliteit te bepalen en eventueel als basis te dienen voor onderhoudscontracten. Het gaat hier om een ‘expert-artikel’; enige kennis van de materie is daarbij vereist. Lees artikel


Prometheus Gebouw Advies

Gevestigd te Hoeven
KvK nummer 20141068

Vragen ?
Neem gerust contact op

Telefoon:   0651 80 99 84
E-mail:      info@prometheusga.nl

Of maak gebruik van het contactformulier.