Visie

De filosofie

Prometheus Gebouw Advies ziet het als een uitdaging om passende oplossingen te bieden voor de vraagstukken van de organisatie. Zij streeft er naar om de gekozen oplossing zó te ontwikkelen dat deze nagenoeg direct kan worden geïntegreerd in de organisatie en haar processen.
Daarmee wordt de kwaliteit van de organisatie verhoogd én de continuïteit voor langere termijn gewaarborgd. Ook neemt de ‘weerbaarheid’ en het ‘zelfoplossend’ vermogen van de organisatie toe; hetgeen weer bijdraagt aan de verbetering van de efficiency en doelmatigheid.

Prometheus Gebouw Advies benadert de vraagstukken veelal vanuit bedrijfseconomisch perspectief. Zij gaat daarbij uit van de doelstellingen en kaders van de organisatie, maar ook met begrip en respect voor de medewerkers, het milieu en de veiligheid.

Voor de organisatie moet het ‘gebouw’ én de dienstverlening voldoen aan eisen voor een goede bedrijfsvoering van de organisatie en passen bij de ‘corporate identity’. Het personeel moet zich er ‘thuis’ voelen; klanten en gebruikers moeten het gevoel hebben er ‘welkom’ te zijn.

Om tot de juiste oplossing voor de organisatie te komen initieert en versterkt Prometheus Gebouw Advies de samenwerking, zowel intern als extern. Daarvoor investeert zij in duurzame relaties.

 

PrometheusPrometheus

De naam Prometheus Gebouw Advies is ontleend aan Prometheus, ‘hij die vooruitziet’. Een figuur uit de Griekse mythologie die het vuur van de Olympische goden stal om de mensheid te dienen.

Ook Prometheus Gebouw Advies wil ‘dienen’. Het beeldmerk verbeeldt in één figuur zowel ‘het vuur’ als ‘de adelaar’ uit de mythe. Het vuur vanuit haar oorsprong in de mythe ‘de mensheid dienen’, maar ook als ‘brandend verlangen’ naar de oplossing van het probleem. De adelaar met zijn ‘scherpe alles overziende blik’; vanuit een ‘helicopter view’ gericht kunnen inzoomen met ‘oog voor detail’.

 

 


Prometheus Gebouw Advies

Gevestigd te Hoeven
KvK nummer 20141068

Vragen ?
Neem gerust contact op

Telefoon:   0651 80 99 84
E-mail:      info@prometheusga.nl

Of maak gebruik van het contactformulier.